Landbrugets klimasvineri stiger dramatisk

På trods af den påståede fremgang af det økologiske areal stiger landbrugets andel af klimebelastningen dramatisk. Altinget skriver bl.a:

Landbruget står for en stadig større del af Danmarks samlede udslip af drivhusgasser til atmosfæren.

Det viser den seneste emissionsopgørelse for Danmark, der hvert år indrapporteres til EU.

Landbrugssektoren stod i 2017 for 22,4 procent af udledningen, viser rapporten fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet fra april i år.

https://www.altinget.dk/artikel/landbrugets-andel-af-det-danske-co2-udslip-vokser