Mere økofis. Selv burlaks er økologiske

Burlaks kendes fra vilde artsfæller ved at deres finner er flosset op. Det skyldes at fiskene kæmper hårdt med hinanden om foderet

Man skal ikke læse bag på pakken med økologisk laks, hvis man vil beholde sit “feel good” fix I fred.

Økologireglerne tillader at laks der opdrættes under kummerlige forhold i store bure kan sælges med ø-mærke.

Læs også denne oplysende artikel om de såkaldte økologiske laks på

gylle.dk/