ForsideKorruption, konkursfup og svindelFidus sikrer kapital til fallerede landmænd

Fidus sikrer kapital til fallerede landmænd

Med AP-pensions mellemkomst kan fallerede kvægavlere blive siddende på gården mens kreditterne tørres af på befolkningen. Ser vi en ny form for selskabstømning over mere eller mindre bevidste konkurser i landbruget?

-

Endnu en kvægbedrift er gået konkurs. Det er den sidste i rækken af fallerede mælkeproducenter, som trods helt exceptionelle driftbetingelser ikke klarer at betale enhver sit.

Kvægavlerne får en række EU-subsidier. De nyder toldbeskyttelse, har historisk lave renter og kan importere billig arbejdskraft både fra EU og fra resten af verden. Derudover henter mange flere forskellige tilskud til økologisk drift, sprøjtefri drift, reduceret gødskning etc.

EU sikrer støtteopkøb til mindstepriser og oplagring af mælkepulver, når produktionen overstiger markedets behov.

Derudover ser det ud til at bønderne får millionkreditter på deres glatte ansigt. I dette tilfælde har Viderupgaard ved Nibe i Nordjylland optaget næsten 100 mio. i kreditter, men kan kun indbringe 57,6 millioner, og køberen er det mærkelige pensionsselskab, AP-pension, der som det eneste investerer i landbrug. Adspurgt betakkede 25 andre sig for nylig.

Landbrugsavisen skriver bl.a:

Salgsprisen er endt på 57,6 mio. kr., hvilket er langt fra de 98 mio. kr., som der er rejst krav om i bedriften.

Ud af de 98 mio. kr. har Nykredit Realkredit og Jyske Bank alene pant for 93 mio. kr.

Men AP-pension, der har rødder i andelsbevægelsen, opkøber konkursboerne til spotpris, udlejer dem til den fallerede ejer i en årrække, hvorefter man håber at kunne sælge gården med fortjeneste til ham. Han køber således med kæmpe gevinst sin egen gård tilbage, nemlig uden de gældsforpligtelser, der sendte ham i konkurs. Med AP-pensions mellemkomst har han tørret dem af på kunderne i Nykredit Realkredit og Jyske Bank.

Altså lukrerer AP-pension på det tab, kreditgiverne lider ved konkursen. I dette tilfælde må de vinke farvel til omkring 50 millioner, som sendes videre til andre kunder, der via deres bidrag dækker den slags tab.

Samtidig holder AP-pension liv i en urentabel branche og en konkursmølle, hvor overproduktion kun er en del af den tabsgivende virksomhed. Overbelåning er en anden del, og det er betegnende at landbrugets gæld alene er faldet ved afskrivninger, altså tab, de seneste år. Den ligger nu på ca 400. mia. kroner.

Med Viderupsgaards fallit er gælden faldet med ca. 50 mio. Bidragene fra kunderne i Jyske Bank og Nykredit Realkredit er steget tilsvarende.

Det ligner selskabstømning mere, end hvad der er kønt at se på.

 

 

Source: Pensionskasse køber stor nordjysk mælkebedrift | LandbrugsAvisen