Kommunaldirektør truer med injuriesag.

Skanderborgs kommunaldirektør ryster så meget i buxerne, at han bruger bøllemetoder over for www.landmisbrug.dk. Vi ryster ikke på hånden og gentager gerne vores anklager imod kommunen og dens forvaltning.

Jens Bligaard oplyser på facebook at han har arbejdet i årevis for landbruget. Screendump.

Her på redaktionen modtager vi af og til oplysninger fra kilder i miljøet. Vi bragte et af disse indlæg forleden, og forelagde det samtidig for Skanderborg kommune.

Vi påpegede for eksempel, at en af kommunens miljø medarbejdere er gift med en direktør i svineorganisationen SEGES. Vi grundede dette på vores sædvanligvis velunderrettede kilde, men kunne ikke dengang dokumentere forbindelsen, som, og det skal understreges, ikke er ulovlig i sig selv.

Screendump fra jens Bligaards facebookside, hvor han kones navn er nævnt nederst

Men man kan kritisere, at kommunealdirektøren ikke sørger for, at der er tætte skotter imellem interesseorganisationer og forvaltningens medarbejdere. Irene Poulsen skal ikke kunne sidde hjemme over middagsbordet og diskutere hvordan kommunen forvalter husdyrlovgivningen med en ledende medarbejder på Axelborg i København. Og Jens Bligaard skal ikke kunne “inspirere” sin kone til at vise imødekommenhed over for svinebønderne på egnen.

 

 

Screendump fra konens hjemmeside, hvor hun skriver, at hun er miljømedarbejder ved Skanderborg kommune. Men ikke hvem hun er gift med.

Det kaldes inhabilitet i forvaltningen. Og selv om der ikke er faste grænser her, så ville ingen her på redaktionen betænke sig et øjeblik før, at konen til en chef i SEGES blev sat til at arbejde med alt andet end miljøsager, hvor husdyr indgår.

Hvis man skriver den slags, så kommer Jørgen Hattemager fra Skanderborg med sin injuriekølle og truer ad denne sides redaktør:

Noget tyder på, men det er kun en antydning, at Irene Paulsen ikke er stolt af sin forbindelse til SEGES. Hun nævner ikke sin mand på sin Facebookside og på Krak optræder hun ikke på sin mands bopæl.

 

Det gør imidlertid Ry Kogræsserlaug, hvor Jens  Bligaard smykker sig med title “kokassemester”. Lauget bruger offentlige arealer til at holde slagtekvæg på, som de så selv fordeler imellem sig. Man kalder det “naturpleje” men reelt er der tale om opdræt af kvæg på offentlige områder.

Man kunne undersøge, om konen, der jo sidder i kommunen, har haft en finger med i spillet om at give lauget gratis græsning. Men dette ligger uden for denne redaktørs arbejdsområde, desværre.


Til Knud Haugmark

 

Skanderborg Kommunen har vurderet indholdet af fremsendte link til hjemmeside. Skanderborg Kommune finder i det hele beskyldningerne udokumenterede og formentlig også omfattet af injurielovgivningen og dermed strafbare. Vi vil opfordre til, at artiklen straks fjernes fra pågældende hjemmeside, idet kommunen samtidig forbeholder sig yderligere.

 

 

Med venlig hilsen

 

FREDERIK GAMMELGAARD

Direktør
tlf:  2049 6346

frederik.gammelgaard@skanderborg.dk