Økologerne producerer 85% til foder.

Økologien bidrager til overproduktion. Regeringen stirrer sig blind på en "fordobling af det økologisk areal" inden 2030. Skatteyderne flås uden sikkerhed for at få miljø- eller klimagevinster for pengene.

Regeringen med Mogens Jensen for Fødevareminister fortsætter drømmen om at “fordoble det økologiske areal”. Oprindelig var det Mette Gjerskovs ide at nå det i 2020, men det er langt fra lykkedes. Nu han man så udsat fordoblingen til 2030 hvor 15% af det dyrkede areal skal være økologisk.

Kornarealet er vokset så stærkt, at der ikke er efterspørgsel efter de økologiske kerner. Prisen er efter et fald på 40% landet på samme niveau som almindeligt korn. Alligevel fastholder regeringen altså øget produktion af økologisk varer, som ingen gider betale ekstra for.

Nu er de økologiske bønder godt polstrede med overskud i snit på 500.000 kroner i følge Danmarks Statistik, men alligevel. Det ville da være endnu mere miljø- og klimavenligt at lægge jorden brak, men det er ikke en del af den “økologiske tanke”. Overproduktion er helt i orden, synes man i Økologiks landsforening og hos de rettroende økologer og kunder ude i Drømmedanmark. Det udløser nemlig dejlige økonomiske tilskud. JyllandsPosten og Finans.dk skriver bl.a:

Omkring 85 pct. af det økologiske areal anvendes til produktion af foder – græs og korn. Der er imidlertid en vis sandsynlighed for, at forbrugere, som handler økologisk, også er blandt de forbrugere, der vil skære ned på forbruget af kød og mejerivarer for at være klimabevidste, påpeges det i IFRO-rapporten. Det kan betyde, at der i fremtiden bliver brug for et mindre areal til foderproduktion.

Landmand Hans Erik Jørgensen, der er formand for Landbrug & Fødevarers økologisektion støtter regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal, men understreger, at »udvidelsen af produktionen skal være drevet af efterspørgslen, så vi ikke risikerer at vælte markedet og slå bunden ud af priserne ved at producere for meget.«

Fødevareminster Mogens Jensen udtaler til JyllandsPosten bl.a:

»Vi vil stimulere efterspørgslen ved at øge forbruget af økologiske fødevarer i den offentlige sektor. Samtidig vil vi understøtte innovation. Der er brug for at få udvikle nye typer af økologiske varer – herunder økologisk græsprotein, som kan erstatte en del af det økologiske sojaskrå, vi i dag importerer.«

Økologiske varer er altså i ministerens optik foder til dyr, som spiser græs, der nu skal have “græsprotein” udvundet under stort energiforbrug af græs. At skatteyderne skal tvinges til at betale overpriser for økologiske varer i det offentlige forbrug må og skal ledsages af klare beviser på, at skatteyderne også får miljø- og klimafordele ud af overbetalingen.

Der er ingen grund til at tro, at antallet af husdyr i verden falder, tvært imod. Økologisk sojaskrå, som Danmark ikke mere køber, kan sælges til andre producenter til markedspris.