Løgnhalsen fra Danish Crown.

Den privat drevne organisation, "World Ressources Institute" i USA, har udgivet en artikel om klimabelastningen fra produktion af svinekød og mælk i en halv snes nøje udvalgte lande. Danmark placerer sig pænt, relativt set. Det er påfaldende, at Esben Lunde Larsen fik en betalt stilling ved instituttet, da han måtte gå som fødevareminister.

Frederik V. Greibe der er hyret af Axelborg som “Director for Group Public Affairs & International Relations” har en fortid som privatsekretær for Lars Løkke og embedsmand i Udenrigsministeriet. Nu påstår han på twitter, at

“dansk landbrug er et af verdens mest klimaeffektive”.

Frederik Greibes tweet den 10. juni 2020

Han henviser til en rapport fra noget der hedder World Ressources Institute, der skulle bevise hans påstand.

Det gør den ikke.

  • For det første handler rapporten ikke om dansk landbrug, men alene om produktionen af mælk og svinekød. Altså udelader man produktion af oksekød, korn, bælgfrugter osv.
  • For det andet omfatter rapporten kun forholdene i  tretten og ti lande for hhv. mælk og svinekød. Der er altså ikke skyggen af grundlag for at sammenligne Danmark med hele verden.
  • For det tredje er rapporten finansielt understøttet af Landbrug og Fødevarer. Der er altså entydigt tale om bestilt arbejde.
  • Man sammenligner meget store lande, USA, med meget små lande som Danmark, hvilket ikke giver ret meget mening. Ligeledes sammenligner man lande i tempererede egne med varme lande, hvilket giver helt forskellige forudsætninger for udledningen.

Samlet set er forskellene på udledningerne fra de forskellige lande så små, at den statistiske usikkerhed og måleusikkerheden langt overgår disse. Rapportens forfattere gør rede for flere usikkerhedsfaktorer, men det fortæller Frederik V. Greibe ikke noget om i sine tweets.

Vedr. udvalget af lande er det bemærkelsesværdigt, at “Danmark” havde et særligt ønske. Forfatterne skriver bl.a:

In addition, because of Denmark’s interest in comparing its emissions with those of other European countries, we included a disproportionate number of European countries.

Hvem der i denne sammenhæng repræsenterer Danmark, fremgår ikke. Men vi gætter nok ikke helt forkert på, at Landbrug og Fødevarer, direkte eller gennem andre forbindelser i World Ressources Institute, har haft direkte indflydelse på metoden i undersøgelsen.

Det er i sig selv kritisabelt at tegne et billede af dansk landbrug (eller som sagt en del heraf) som værende klimavenligt, fordi nogle andre lande angiveligt er en lille smule værre. Animalsk produktion indebærer altid et stort tab af næringsstoffer, som  mennesker kunne leve af, men som  i stedet forurener i form af nitrat, fosfat, ammoniak m.v. fra det store antal dyr. Det er svært at se, hvad man kan bruge artiklens konklusioner til. Men det står fast, at dansk landbrug har påvirket projektet og nu bruger det  manipulerende i debatten, idet man håber, at ingen gider læse artiklen.

Herfra siger vi bare: Taberagtigt, så meget taberagtigt.

Forskellene i udledning er minimale og slet ikke sikre nok til at rangordne landene som herover.

 

Der er reelt ingen forskel på udledningerne fra svinekødsproduktion fra de nøje udvalgte lande, bortset fra Brasilien, og derfor heller ikke noget at prale af for Danmark, der drukner i lort fra millioner af svin.