GROWZ: Skov og natur er bedre for grundvandet end økologi

At økologi værner om drikkevandet er en påstand, som økologerne gerne gentager. Det er imidlertid en myte. GROWZ.dk har regnet på, hvad økologien har kostet skatteyderne i en årrække, og vekslet beløbet til naturarealer, som man kunne have opkøbt i stedet. Det ville være en bedre forretning for grundvandsbeskyttelsen og for naturarealet i Danmark. Der er endda ikke taget i betragtning, at økologerne sviner med store mængder gylle, pesticider, tungmetaller m.m.

Øko-fremme-tilskud har kostet naturareal på størrelse med Langeland+Samsø

Ifølge en opgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet fra februar 2019, har Staten siden 2011 brugt godt 5 milliarder kroner på økologi-fremme aktiviteter (se billede med tabel fra rapporten).

Havde de midler været brugt i Den Danske Naturfond i stedet, på at frikøbe arealer til natur, kunne man for de penge have fået godt 400 km2 ny dansk natur. Det svarer til et areal på størrelse med Langeland og Samsø – tilsammen – der kunne have været ny natur.

De to tidligere regeringers økologi-politik og deraf følgede omkostinger, har altså kostet danskerne et enormt nyt natur-areal.

På sådanne 400 km2 natur, dannes der i øvrigt ca 80 milliarder liter grundvand om året – eller svarende til 13.000 liter drikkevand pr dansker pr år.

I stedet for en midlertidig beskyttelse af grundvandet ved en omlægning til økologi, der kan lægges tilbage igen efter få år, kunne man altså permanent have sikret rigeligt drikkevand til danskerne i fremtiden, hvis pengene havde været brugt på permanent natur.

Det er prisen for økologi, som eksekveret af danske politikere anno 2019.

PS: Siden opgørelsen, er der afsat flere penge til økologi, lige som Øko-Dan i nye regering har lovet at gøre endnu mere for at fremme øko.

https://naturbeskytter.ddnf.dk/?gclid=CjwKCAjwsIbpBRBNEiwAZF8-z6YPJzGQXHFslNvDdhW1LHLtP1_0zF3g9rdm8_FnzGAkW0lhUlow4hoCzOAQAvD_BwE

https://landbrugnord.landbrugnet.dk/artikler/oekologi/regeringen-afsaetter-endnu-flere-penge-til-oekologi.aspx

https://okologi.dk/oekologisk-landbrug/nyheder/2015/03/de-kalder-mig-oeko-dan

https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=563&fbclid=IwAR1fgBT3PzIj4Bbqk08LMGDflwpfSC9ZqxS3CeUYsnbV17fQUPaDZvu8NbI#c6360

Kilde: https://www.growz.dk/print.asp?sideid=146