Finansielt tab på landbrug over 6 mia.

Finanstilsynet oplyser, at landbrugets samlede nedskrivninger i 2013 kom op på 2.8 mia. kroner. Vi forsøger at få tal for andre år oplyst.

[php function=1]