Ingen kontrol af udbetalinger i en "100% krydskontrol".

Man kontrollerer tilsyneladende kun, om arealet svarer til det anmeldte markblokareal, ikke om der er sket udbetaling af forkerte støttebeløb.