ForsideSvineproduktion i DanmarkMiljøministeriet afviser, at der sker overproduktion af svin

Miljøministeriet afviser, at der sker overproduktion af svin

-

 Landsforeningen for Gylleramte
 Holger Ø. Mortensen
   
 
Erhverv
J.nr. mst-1240-00008
Dato: 22. 01. 2008
Kære Holger Mortensen
 
Miljøminister Troels Lund Poulsen har bedt Miljøstyrelsen takke for og besvare din e-post af 4. januar 2008 om overproduktion af svin.
 
Det er et interessant regneeksempel fra Odder Kommune, I præsenterer, men der er implicit nogle forudsætninger, som ikke nødvendigvis holder. 
I brevet antyder I, at landmænd generelt set nok producerer mere end de har tilladelse til, og at dette kan være et problem i forhold til de overordnede miljømålsætninger. Dette er dog ikke korrekt. Miljøstyrelsen har i flere omgange undersøgt denne påstand. Den seneste undersøgelse fra 2004 er vedlagt, og det fremgår heraf, at landmændene gennemsnitligt producerer mellem 0 – 10 % mindre end det tilladte. I forhold til regnestykket fra Odder kommune vil det også medføre et mindre behov for udbringningsarealer.
Dernæst har I en formodning om, at gyllen ikke bliver kørt til nabokommunerne. Eftersom der ikke er noget til hinder for, at landmænd i Odder Kommune indgår aftaler om afsætning af husdyrgødning på arealer uden for kommunen, er der en reel mulighed for, at en vis mængde gylle eksporteres ud af kommunen. 
Endelig er omregningen fra DE til ha. baseret på en faktor 1,45, hvilket næsten er lig faktoren for svin – altså den laveste. Faktorerne for henholdsvis kvæg og undtagelsesbrugene er 1,7 og 2,3 – og anvendes de faktorer, vil der være behov et mindre antal ha., end de 12.171 ha., regnestykket opererer med.  
Alt i alt ser Miljøstyrelsen ingen grund til at konkludere, at der nødvendigvis er et problem mellem husdyrproduktionen og arealfordelingen i Odder Kommune.
 
Venlig hilsen
 
 (medarbejder)
Fuldmægtig
Erhverv