Landbrugets salmonellahandlingsplan, – en energisluger

ET  DÅRLIGT  IMMUNFORSVAR  ER  FARLIGT  FOR  BÅDE  DYR  OG  MENNESKER.

Alt dyrefoder (foderblandinger), der udsendes fra den danske grovvarehandel, skal nu være varmebehandlet. Varmebehandlingen sker efter at råvarerne er blandet i fabrikken. Foderet opvarmes til 82 grader i 3 minutter. Der opvarmes ca. 5,4 mill. tons årligt. Hvis der ikke er opstået fejl i fabrikken således at foder slipper igennem fabrikken uden den lovpligtige opvarmning, vil foderet være bakteriefrit.

SALMONELLA  i  RÅVARER:

Der er ikke salmonellabakterier i uforarbejdede danske kornprodukter. Der er kun få udenlandske produkter, der stadig har de sygdomsskabende salmonellabakterier.

FORHOLD  DER  GØR  SALMONELLAHANDLINGSPLANEN  BETÆNKELIG:

Opvarmningen (olie) af 5,4 mill. tons foder er et stort miljø og ressourceproblem. Opvarmningen dræber  A L L E  bakterier i foderet og er derfor medvirkende til at formindske den naturlige fauna i dyrenes maver – og derved forringe immunforsvaret hos disse betragteligt.

FORSLAG  TIL  EN  ÆNDRING  AF  SALMONELLAHANDLINGSPLANEN:

Analyse af alle udenlandske råvareprodukter, der har salmonellabakterier inden de kommer til foderstoffabrikkerne. Der skal foretages en varmebehandling af alle råvareprodukter indeholdende salmonellabakterier – og  K U N  disse – inden de ankommer til foderstoffabrikkerne.

BEMÆRKNINGER:

Forringelsen af dyrenes immunforsvar er meget betænkelig for både dyr og mennesker. Der er miljømæssige konsekvenser og store omkostninger ved dette brændstofforbrug til varmebehandlingen af ikke inficeret foderstof. I de 5,4 mill. tons foder findes der pr. år kun ca. 3 (TRE) prøver med salmonellatyper, som kan betegnes som farlige. I Sverige benytter man sig af proceduren i ovennævnte ændringsforslag.

J.J. Steinicke og Holger Ø. (Folketanken, Odder)