ForsideSvineproduktion i DanmarkLandbrugets salmonellahandlingsplan, - en energisluger

Landbrugets salmonellahandlingsplan, – en energisluger

-

ET  DÅRLIGT  IMMUNFORSVAR  ER  FARLIGT  FOR  BÅDE  DYR  OG  MENNESKER.

Alt dyrefoder (foderblandinger), der udsendes fra den danske grovvarehandel, skal nu være varmebehandlet. Varmebehandlingen sker efter at råvarerne er blandet i fabrikken. Foderet opvarmes til 82 grader i 3 minutter. Der opvarmes ca. 5,4 mill. tons årligt. Hvis der ikke er opstået fejl i fabrikken således at foder slipper igennem fabrikken uden den lovpligtige opvarmning, vil foderet være bakteriefrit.

SALMONELLA  i  RÅVARER:

Der er ikke salmonellabakterier i uforarbejdede danske kornprodukter. Der er kun få udenlandske produkter, der stadig har de sygdomsskabende salmonellabakterier.

FORHOLD  DER  GØR  SALMONELLAHANDLINGSPLANEN  BETÆNKELIG:

Opvarmningen (olie) af 5,4 mill. tons foder er et stort miljø og ressourceproblem. Opvarmningen dræber  A L L E  bakterier i foderet og er derfor medvirkende til at formindske den naturlige fauna i dyrenes maver – og derved forringe immunforsvaret hos disse betragteligt.

FORSLAG  TIL  EN  ÆNDRING  AF  SALMONELLAHANDLINGSPLANEN:

Analyse af alle udenlandske råvareprodukter, der har salmonellabakterier inden de kommer til foderstoffabrikkerne. Der skal foretages en varmebehandling af alle råvareprodukter indeholdende salmonellabakterier – og  K U N  disse – inden de ankommer til foderstoffabrikkerne.

BEMÆRKNINGER:

Forringelsen af dyrenes immunforsvar er meget betænkelig for både dyr og mennesker. Der er miljømæssige konsekvenser og store omkostninger ved dette brændstofforbrug til varmebehandlingen af ikke inficeret foderstof. I de 5,4 mill. tons foder findes der pr. år kun ca. 3 (TRE) prøver med salmonellatyper, som kan betegnes som farlige. I Sverige benytter man sig af proceduren i ovennævnte ændringsforslag.

J.J. Steinicke og Holger Ø. (Folketanken, Odder)