Danmarks Sportsfiskerforbund klager over den nye husdyrlov

Den aktive og meget kompetente forening, Danmarks Sportsfiskerforbund sender nu en klage til miljøklagenævnet over at den nye husdyrlov, gennemført af tidl. miljøminister Connie Hedegaard, ikke overholder EU-direktivernes VVM regler. Den har svækket pligten til at foretage en grundig miljøkonsekvensanalyse af forskellige anlægsarbejder herunder svinefabrikker sådan, at man ikke længere forlanger VVM- godkendelse ved 250 dyreenheder med derimod ved 500.

Foreningens nyhedsbrev fra januar 2008 rummer flere læseværdige artikler, hvorfor vi linker til det herunder

Kilde/link

Se nyhedsbrevet her