ForsideAktindsigtFødevareministeren kan mørklægge kontrolresultater

Fødevareministeren kan mørklægge kontrolresultater

-

Ministren har muligthed for at mørklægge visse oplysninger uden begrundelse og uden at meddele af hun gør det.

Fødevarfeloven siger bl.a om offentliggørelsen af kontrolresultater på fødevareområdet:

§ 56 Stk. 2.

Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelsen, herunder
at offentliggørelsen kan ske i elektronisk form. Ministeren kan bestemme, at visse resultater
ikke skal offentliggøres.

 Men i lov om aktindsigt i miljøoplysninger hedder det, at der er indsigt i oplysninger vedrørende:

 

6) menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, herunder, hvor det er relevant, forurening af fødekæden, menneskers levevilkår, kulturminder og bygningsværker, i det omfang de påvirkes af de enkelte miljøelementers tilstand, som er nævnt i nr. 1, eller via disse elementer af de i nr. 2 og 3 nævnte forhold. 

Kilde/link

Se loven her