ForsideCasesDe atten dyrlæger12 af 17 dyrlæger, som udskrev 33% af svinemedicinen i 2005 var...

12 af 17 dyrlæger, som udskrev 33% af svinemedicinen i 2005 var ansat hos Danvet eller LVK.

-

De med rødt markerede dyrlæger var alle ansat i firmaet "Danvet", der er stiftet og en årrække drevet af den såkaldte motovejsdyrlæge Karsten V. Dalby. Han drev tidligere firmaet Hyopharm, der drev engrossalg af svinemedicin herunder antibiotika. Efter kritik fra lægemiddelstyrelsen er firmaet nu formelt overtaget af dyrlægens døtre. De blå prikker viser dyrlæger, som i dag arbejder hos det landmandsejede dyrlægefirma LVK, der også sælger medicin til landbruget.  Markeringerne er lavet af sickpigs.dk efter at have researchet sagen på firmaernes hjemmesider. Det fremgår af brevet fra fødevarestyrelsen, at man ikke anser det for "relevant", at koncentrationen af dyrlæger, som indkaldtes til samtale på grund af meget stor medicinudskrivning, var hos medicinsælgende praksis eller praksis med nære familiemæssige forbindelser til engrossalg..


Størst medicinudskrivning hos dyrlægepraksis, der driver engrosmedicinsalg.

Fødevarestyrelsen giver efter for ombudsmandens udtalelse, – delvist. Man giver aktindsigt i 17 ud af 18 svinedyrlægers navne.

Efter 2 år og 4 måneder flere ankesager og medhor det nu endelig lykkedes at få oplyst navnene på 17 af de 18 dyrlæger, som var indkaldt til såkaldt "audit" på grund af, at de udskrev 33% af den samlede mængde antibiotika til svin i Danmark. Navnene fremgår af ovenstående brev og nedenstående liste samt denne side.

Ombudsmanden udtalte bl.a, at man ikke kan afvise aktindsigt med den begrundelse, at oplysningerne ville kunne misforstås. Fødevarestyrelsen havde påberåbt sig dette argument i sin afvisning af at give aktindsigt.

Der er begæret aktindsigt i det talmateriale, man lagde til grund for indkaldelse af dyrlægerne, men denne del af sagen verserer stadig i centraladministrationen et eller andet sted…

 

 Herunder en liste med dyrlægernes ansættelsessted.

Hasse  Kahr Poulsen           Danvet
Jørgen  Pilegaard    Danvet
Anders    Bjerregaard   Mikkelsen           Danvet
Jesper  Eriksen                    Danvet
Gitte  Drejer Danvet
Else Grete  Dieckmann       Danvet
Niels Henrik Balleby          Danvet
Gorm Nybroe                     LVK
Per Møller Krogsgaard       Ukendt
Frede Bendix Keller           LVK
Hans MøllerJensen             LVK
Poul Rise Hansen               LVK
Niels Peter Bisgaard           Privatpraktiserende
Ejvind  Nielsen                   Haderslv dyrehospital, swinvet
Leif Meedom                      Ukendt
Tage  Rødbro                      Nordvet aps
Niels Hjørnholm                 LVK

 

Kilde/link

Danvets hjemmeside