ForsideLandbrugets økonomiLandbrugsstøtteEndnu et tilskud til dansk svineproduktion

Endnu et tilskud til dansk svineproduktion

-

Dansk svineproduktion modtager 60% refusion af udgifter til det såkaldte projekt "Soliv". Demonstrationsprojektet er igangsat som endnu et forsøg på få den stigende dødelighed hos danske søer nedbragt. I lovgrundlaget for tilskuddet, der maksimalt kan udgøre godt 4 mio. kroner, står, at

"Et demonstrationsprojekt skal omfatte fremvisning, information, offentlighed eller formidling af teknologien, og kan også omfatte afprøvning og test af nye teknologier.

Projekterne må ikke indeholde forskningsaktiviteter eller teknologisk udvikling, der kan medføre en værditilvækst af processen eller teknologien."

Man vil demonstrere, at man allerede råder over viden om, hvordan man sikrer en bedre overlevelse af danske søer. Denne viden rækker dog kun til at man har sat et mål om en reduktion i dødeligheden fra 15% til 11% i løbet af de næste 5 år. Problemet er, at svineavlerne i øjeblikket tilsyneladende ikke er interesserede i at bruge den viden, man altså allerede har, i praksis.

EU  betaler størstedelen af tilskuddet.

Kilde/link

So notat om projektet her