ForsideAktindsigtHalvt svar fra DTU

Halvt svar fra DTU

-

DTU besvarer ikke om offentligt finansieret forskning bliver grundlag for DTU- ansattes virksomheders private indkomst.

 


Kære Knud Haugmark

Det kan oplyses at DTU’s hjemmel til at udleje lokaler til offentlige organisationer og virksomheder er i lov nr 1265 af 20.12.2000 om DTU’s overgang til selveje med senere ændringer, senest bekendtgørelse nr 1322 af 14.12.2004 om ophævelse af bestemmelser i lov om DTU’s overgang til selveje.

Venlig hilsen

Susanne Schultz
Chefkonsulent
Afdeling for Forskning og Innovation
Bygning 101
DTU
Tlf 45 25 10 31
 

Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]

Sendt: 5. marts 2008 13:27

Til: dtu@dtu.dk

Emne: Biogasols virksomhed på DTU

Til rektoratet på DTU.

2800 Lyngby

Det fremgår af presseomtalen af professor Birgitte Ahrings bortvisning fra DTU, at hendes virksomhed Biogasol også har haft til huse på DTU.

Jeg må undre mig over, at en offentlig uddannelses- og forskningsinstitution lægger lokaler til medarbejdernes private nebengeschäfter. Er det måske sådan – det kunne man forledes til at tro – at den offentligt finansierede forskning omsættes til private indkomster for de medarbejdere, der er ansat til at forske på DTU.

Hvis dette er tilfældet skal jeg venligst bede om at få oplyst regelgrundlaget for et sådant arrangement.

 

 

Venligst

Knud Haugmark

Skelhøjvej 25C 1 th.

2800 Lyngby

 

Kilde/link

Se sagens først mail her