ForsideLederLeder: Så dumme er vi ikke

Leder: Så dumme er vi ikke

-

bragt i Jyllands Posten 2/4 2008

 

Med eneret for jp.
 
Så dumme er vi ikke.
 
Hele to venstreministre må d. 29/3  forsvare regeringens skinmanøvre for at kompensere natur og miljø, når den tvungne braklægning "i en verden med stigende fødevarepriser" ophæves. Man vil bl.a. tilbyde landmændene en "noget for noget" ordning for at begrænse udvaskningen. Minstrene fortæller ikke, at VMP3 ligger i ruiner netop på grund af landbrugets vrangvilje. Man satsede på en frivillig braklægning langs vandløb, men disse arealer er gået voldsomt tilbage. Nu vil man lokke landmændene ved at give dem større kvælstofkvote på resten af deres arealer. De landmænd, som ikke har nogen vandløb, hyler straks op. De får straks højere kvælstofkvote, hvis de så til gengæld dyrker flere efterafgrøder, som ikke nedsætter udvaskningen spor.  Det kalder Eva Kjer Hansen og Troels Lund for "noget for noget". Miljøvirkningen er i bedste fald, at man flytter et øget udvaskning fra vandløb til grundvand, hvis altså ikke nogle drænrør kommer i vejen…og så er vi endda værre stillet end før.
Presset på fødevarepriserne skyldes bl.a. den animalske produktion. Ved at halvere den, ville priserne dale og klimaet, miljøet og svinefabrikkernes naboer få det meget, meget bedre.
Disse venstrefolk bedrager befolkningen til at tro, at man kan øge forureningen for miljøets skyld. Hallo! Så dumme er vi ikke.
 
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25C
2800 Lyngby

Kilde/link

Se venstreministrenes indlæg