ForsideLandbrugets økonomiLandbrugsstøtteDebat: Endnu et tilskud til landbruget

Debat: Endnu et tilskud til landbruget

-

Debatindlæg: Fødevareministeriet praler med, at man nu vil ”forbedre livet for dyr og planter for 57 millioner kroner.” Sagen er, at EU kommissionen tidligere har afvist et dansk forslag om at støtte slørende beplantning omkring landbrugets stadig flere gylletanke. Men nu finder fødevareministeriet så på noget nyt, man napper pengene fra landdistriktsmidlerne. Ifølge deres nye ordning ydes der støtte til "jordbearbejdningr" og ”at etablere naturlige afgrænsninger omkring tekniske anlæg ”. Det betyder, at landmændene nu alligevel kan få dækket 60 % af omkostningerne til beplantning og nødvendige sikkerhedsvolde omkring gylletankene.
Jo jo, det forbedrer da nok livet for en bille og en sangfugl eller to. Men mest af alt gavner det landmændenes økonomi. Og det er det egentlige formål.

 


Hvad giver fødevareministeriet tilskud til?
 

De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte:

   1. udgifter til forundersøgelser, der er nødvendige for projektets gennemførelse,
   2. udgifter til projektering,
   3. udgifter til rydning af gamle beplantninger,
   4. udgifter til jordbearbejdning,
   5. udgifter til planter,
   6. udgifter til plantning,
   7. udgifter til efterplantning og renholdelse i perioden frem til projektets afslutning,
   8. indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende,
   9. udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, herunder løn til tilsagnshavers eget arbejde, for så vidt disse udgifter ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber,
  10. udgifter til leje af udstyr, der er direkte relateret til projektet,
  11. udgifter til attestation af afholdte udgifter og
  12. udgifter til projektrapportering.
 

Kilde/link

Læs om ordningen her