ForsideBrakstøtteDebat: Ulovlig brakstøtte : Udenomssnak om brak

Debat: Ulovlig brakstøtte : Udenomssnak om brak

-

Af Carsten Murmann, Mag.scient.

EU nægter at refundere trekvart milliard kroner udbetalt til danske landmænd som brakstøtte 2002-2004. EU indførte brakstøtten for at hindre en overproduktion af korn i EU.

EU har konstateret, at støtten i Danmark stille og roligt blev delt ud til andre arealer end lige netop kornmarkerne – ja selv til såkaldt ’fjernbrak’, f.eks. marginale områder i Jylland, som sjællandske landmænd overtog for at inkassere brakindtægter og skåne egen kornavl på Sjælland. Det vil sige forklaringen på, hvorfor det – trods trekvart milliard støttekroner – ikke lykkedes at nedsætte den danske kornhøst!

Fødevareministeren føler sig pudsigt nok forpligtet til at forsvare sine forgængeres fupstøtte til landbruget. I Politiken 17.4. rører hun først grundigt rundt i suppegryden for at finde gode motiver for sit ministeriums omfortolkning af EU’s brakordning.

Efter floromvundne udtalelser når hun ind til benet i suppen og sammenfatter »konflikten mellem Danmark og EU-kommissionen« således:

Der er ikke »blevet snydt med nogen støttemidler«. Konflikten »drejer sig om … hvordan en brakmark skal plejes«. Ministeren må kalde mig Mads, hvis ikke det er en fordrejning, der batter, og hun skylder offentlighed og skattebetalerne en korrekt forklaring på, hvorfor EU kommissionen – p.t. med en dansk landbrugskommissær(!) – forkaster ministeriets selvbestaltede udformning af støtteordningen.

EU vil naturligvis ikke betale en brakstøtte , der ikke nedsatte kornproduktionen – det vil sige støtte for ingenting.

Det er groft at manipulere (fuppe) EU og at forsøge det samme over for skatteborgerne. Ministeren må – her i bladet – give et klart svar på, hvorfor skatteyderne kommer til at hænge på endnu trekvart milliard kroner til landbruget.

Ministerens ’brakpleje’ er for langt ude på landet.

Kilde/link