ForsideBrakstøtteDyrket mark i Sønderjylland fik brakstøtte i 2006

Dyrket mark i Sønderjylland fik brakstøtte i 2006

-