ForsideAktindsigtMinisteriet lover noget mærkeligt

Ministeriet lover noget mærkeligt

-

Kære Knud Haugmark.

Jeg skal herved bekræfte, at Direktoratet for FødevareErhverv har modtaget din henvendelse om aktindsigt i diverse data om danske landbrugsarealer samt støtte til disse arealer, jf. din e-mail af 24. oktober 2007, 28. november 2007, 17. december 2007, 13. januar 2008, 30. januar 2008 samt den 28. april 2008.

Du vil løbende blive orienteret om, hvorpå sagens behandling beror.

Med venlig hilsen

Medarbejder xx

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for FødevareErhverv
Juridisk enhed
Nyropsgade 30, DK-1780 København V

 


Det ville være nok så relevant at vide hvornår sagen afgøres…

red.

Kilde/link