ForsideNaturbeskyttelseDet danske landbrugsarealLandbruget har ødelagt alle danske vandløb i landdistrikterne

Landbruget har ødelagt alle danske vandløb i landdistrikterne

-

Ingen danske vandløb opfylder EU krav til referencestatus for vandløb.

En screening af 90 procent af Danmarks vandløb (26.000 km) resulterer kun i meget få kilometer vandløb, der potentielt kan være referencevandløb. Muligheden for at finde vandløb inden for Danmarks grænser, der opfylder referencekriterierne, er derfor minimal.

skriver DMUs nyhedsbrev.

Kilde/link

Læs nyhedsbrevet her