ForsideNaturbeskyttelseLandbruget har lagt Østersøen øde.

Landbruget har lagt Østersøen øde.

-

Biogasanlægget ved Åkirkeby, som sammen med mobile gylleseparationsanlæg skulle muliggøre endnu større koncentration af svin på solskinsøen.


Landbrugets udledning af nitrat og fosfor har ødelagt store dele af Østersøens dyre- og planteliv. Næringsstofferne får algevæksten til at blomstre op, og når de dør synker det organiske materiale til bunds, hvor forrådnelsesprocessen forbruger ilt og i værste fald udskiller giftig svovlbrinte.

Bornholms landbrug mener, at de har gjort alt hvad de kan, og at det er de andres skyld. for hvis de havde gjort lige så meget, ville det se meget bedre ud, mener de altså ovre på Bornholm, hvor svineproduktionen er så stor, at man er henvist til gylleseparation for at komme af med gyllen. Udspredningsarealerne er allerede fyldt op.

En amerikansk rapport har udnævnt Østersøen til det dødeste hav efter Det døde Hav i Mellemøsten

Kilde/link

DR