ForsideBrakstøtteBrakstøttede arealer indgår i den animalske produktion

Brakstøttede arealer indgår i den animalske produktion

-

Brakbegrebet udvandes stadig mere. Det fremgår at svar fra Fødevareministeriet, at braklagte arealer gerne må afgræsses af dyr, selv naboens dyr må græsse der. Det er også tilladt at modtage brakstøtte og støtte til tørret foder for samme areal. Det accepteres ligeledes, at arealerne sprøjtes. Det skal blot ske efter d. 15 juli. Afgrøder fra brakarealer må frit omsættes.

Kilde/link

Landbrugsavisen