ForsideLederLeder: Er bio-brændstof fra selvdøde dyr bæredygtigt?

Leder: Er bio-brændstof fra selvdøde dyr bæredygtigt?

-

BRAGT I SØNDAGSAVISEN 31/8 2008

 Er bio-brændstof fra selvdøde dyr bæredygtigt?

Det hævdede en artikel i Søndagsavisen søndag d. 24.08.08.

Men det er ikke rigtigt. Den største del af brændværdien af foderet går tabt, og drøvtyggere bidrager enormt til drivhuseffekten, fordi deres fordøjelse udskiller metan, der er en meget aggressiv drivhusgas. Tillige forbruges der store energimængder til ventilation, transport, staldbyggeri, gyllekørsel osv. osv. Vi kunne opfylde næsten alle vore Kyotoforpligtelser, hvis vi nøjedes med at producere kød til hjemmemarkedet. Det ville være meget mere bæredygtigt end at lave diesel af dyrekadavre.

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
20 41 77 88