Gyllelugt skal vurderes af embedslægen

En landbrugsbedrift har påkaldt sig embedslægens opmærksomhed. Kommunen har bedt ham om at se på det sundhedsmæssige aspekt af gyllestanken. Flere naboer har klaget over stanken til kommunen.

Kilde/link

Viborg folkeblad