ForsideCertificeringsbluffSoyabluffDet sagde Gæmelke i 2004

Det sagde Gæmelke i 2004

-

For præcis 4 år siden sagde Peter gæmelke, at lugtproblemerne skulle løses…og er der sket noget???

-… Men endnu er der kun ét 100 procent effektivt middel mod lugten nemlig at lukke landbruget. Det er muligt vores kritikere, synes det er en god løsning, men det synes vi ikke. Hverken af hensyn til os selv eller det danske velfærdssamfund.

Peter Gæmelke gjorde desuden rede for, at landbruget sammen med Skov- og Naturstyrelsen er ved at udarbejde en vejledning i, hvordan lugtproblemerne bedst håndteres. Desuden har landbruget i Nabogeneudvalget tilsluttet sig en række afstandskrav, der skal hindre lugtbelastende produktion selv om der er skævheder i udvalgets vedtagelser.

-Lugten fra vores husdyrproduktion er et af de vanskeligste problemer at få løst indenfor en kort årrække, sagde han, – men det skal gøres. Lugt giver mange landmandsfamilier et anstrengt forhold til deres naboer, og jeg føler meget med dem, der på grund evt. gener fra en helt lovlig og godkendt produktion alligevel kan se sig selv hængt ud i medierne.


Orla Grøn Pedersen, der var leder for svineavlerne i 2003 sagde dengang bl.a:

 

-Nu skal der ryddes op. Vi forventer, at problemet med alvorlige skuldersår er løst i alle besætninger om maksimalt tre måneder.

Læs her

Kilde/link

Landbrugsrådet