ForsideSvineproduktion i DanmarkMagtfuld landbrugspræsident

Magtfuld landbrugspræsident

-

Om Peter Gæmelke skriver landbrugsrådets egen hjemmeside bl.a:

 

Peter Gæmelke, R 1 (Ridder af Dannebrog af 1. grad)

Gårdejer Peter Gæmelke, født 7. januar 1955, er gift med Tove Lykke Gæmelke, og de har 2 børn. Gården Røjgård drives sammen med tre nabogårde og omfatter landbrug på 450 ha jord heraf 52 ha skov samt en produktion på ca. 7.500 slagtesvin om året.
Realeks. 1971; handelsskole 1972; landbrugsskole m. grønt bevis 1977; merkonom (regnskab) 1989; driftsleder på "Lammehave" Dalum Landbrugsskole 1977-83; selvstændig landmand fra 1983.
Formand for bestyrelsen for Korinth Landbrugsskole 1986-90; medlem af bestyrelsen for Brørup Landboforening fra 1986, formand fra 1990; 2. viceformand for Landboforeningerne 1991, formand fra 1995-02, formand for Dansk Landbrug 2002-; formand for Landbrugets Veterinærudvalg 1991-95; medlem af bestyrelsen for Danske Slagterier 1991-95, Det Danske Hedeselskab fra 1995-03
Medlem af Landbrugsraadet fra 1991, præsident for Landbrugsraadet fra 1995. Medlem af bestyrelsen for Agromek fra 1991, Agroinvest 1995, DLR Kredit A/S fra 1995, Jydske-Vestkysten 1995 til 2007, Landbrugets Finansieringsfond fra 1995, KIRKBI A/S fra 2001, LegoHolding 2007, Københavns Universitet fra 2007, Løvenholm Fonden fra 2007 og Sydbank fra 2007. Medlem af COPA’s præsidie fra 1995 her vicepræsident fra 2000-03 og præsident fra 2003-05, IFAP’s Executive Committee fra 1998-2002 og 1. vicepræsident for IFAP’s Executive Committee fra 2006, formand for NBC fra 2001 til 2003. Medlem af Management Board of the EFSA fra 2002. Medlem af Landbrugsministeriets §2-Udvalg fra 1995, Det økonomiske Råd fra 1996. Statsministerens Globaliseringsråd fra 2005 og af Forum for Bæredygtig Erhvervsudvikling nedsat aug. 2005. .
Medlem af Børnehjælpsdagens Børn på Hjem Komite fra 2003.
Medl. af Rotary, Vejen.

 


Gæmelkes rolle som medstifter af  tænketanken Cepos er ikke nævnt.