ForsideUncategorizedSvineboss Torben Poulsen giver kollegerne en røffel

Svineboss Torben Poulsen giver kollegerne en røffel

-

 

Kommentar af formanden for Danske Svineavlere, Torben Poulsen

Jeg ville egentlig ikke skrive flere kommentarer om krisen, men nu har det hele taget en ny drejning. Røde tal på bundlinien, jo vel, men en solid egenkapital og en bankforbindelse med adgang til masser af likviditet, som den gerne ville stille til rådighed, gav ro i sjælen og vished om, at man havde råd til at vente på bedre tider. Sådan har situationen været for rigtig mange svineproducenter, men nu får piben en anden lyd. Kapitalreserven som lå gemt i mulden er pludselig gemt så langt væk, at den er svær at få øje på, nu hvor den flinke bankmand, er blevet en dum skovl, for hvem risikovillighed pludselig er blevet et uforståeligt fremmedord.

Vi har tidligere snakket om bundlinjefiksering, og vi har også reageret, når andre har forsøgt at dække over krisen ved at henvise til, at danske svineproducenter er godt rustede til at modstå krisen på grund af vores relativt store egenkapital. Det nytter ikke noget at fjerne fokus fra vores største problem, manglende indtjening. Man kan ikke i længden basere vores erhverv på minderne om fordums storhed og forventningerne om fremtidig indtjening og derved konkludere, at så har vi det i gennemsnit godt. Hvis man skyder 1 meter foran en hare og en meter bagved, så er den i gennemsnit død, men kan alligevel løbe videre.
 
Vågn op
Det er tid til handling, så det kan ses og høres. På indkøbssiden er konkurrencen ret hård, men alligevel er der ting, der kan gøres bedre. De som forlod sig på firmaernes rådgivning og lavede tidlige foderkontrakter sidder nu med smerten.
I primærproduktionen skal vi naturligvis have fokus på vore omkostninger, og vi skal sige fra overfor udefra kommende omkostninger som specielle staldkrav og yderligere kontroller. Vi er pisket til at holde op med at lade som om, vi har råd til det hele.
På salgssiden skal der pinedød også ske noget. Slagterierne ville, hvis de var tvunget til at betale en pris som ejerne kan leve af, været nødt til at gøre noget drastisk, som kunne matche den overlevelseskamp, deres ejere er ude i. Det som ikke på kort sigt kan bidrage positivt til indtjeningen skal skæres væk. Fantasien til besparelser må kunne række til andet og mere end blot at afskedige de medarbejdere, som står på de slagtegange som bliver overflødige.
Tornerose sov i hundrede år. Så længe kan vi ikke vente.