ForsideMenneskers sundhedPassende balance mellem dyre- og folkesundheden

Passende balance mellem dyre- og folkesundheden

-

Et nyt "koncept" om behandling af dyr er ved at blive udarbejdet af fødevarestyreslen. På hjemmesiden hedder det bl.a:

Formålet
Formålet med det nye koncept for behandlingsvejledninger er, at give de praktiserende dyrlæger en let tilgængelig vejledning, som kan være med til at danne et grundlag for et fagligt fornuftigt valg af antibiotika til behandling af produktionsdyr. Hensigten er, at sikre fødevaresikkerheden og de fremtidige behandlingsmuligheder for mennesker uden at bringe dyresundhed og -velfærd i fare. Dermed sikres muligheden for en fortsat effektiv antibiotikabehandling af både dyr og mennesker.  

Behandlingsvejledningerne ændrer ikke ved dyrlægernes frie ordinationsret.

Det nye koncept for behandlingsvejledning sigter mod, at finde en passende balance mellem hensyntagen til både dyre- og folkesundheden.

Kilde/link

Fødevarestyrelsen