ForsideMenneskers sundhedSygdomsbekæmpelse betales af innovationsloven. Frivillighedsprincippet skader dyre- og menneskesundhed.

Sygdomsbekæmpelse betales af innovationsloven. Frivillighedsprincippet skader dyre- og menneskesundhed.

-

En ny tilskudsform til landbruget har set dagens lys. Innovationsloven, der skal sikre udvikling af ny teknologi, anvendes til at bekæmpe Salmonella Dublin i kvægbesætninger. Myndighederne er nemlig nu blevet klar over, at den plan man satte i værk i 2002 er en eklatant fiasko. DTU skriver bl.a:

"I nogle regioner ligger forekomsten blandt kvægbesætninger stadig på 25-40% smittede besætninger, og der sker i disse regioner jævnligt nysmitte af kvægbesætninger med Salmonella Dublin."

Den byggede  på frivillighed hos kvægavlerne. Den nye overvågnings metode, der altså nu skal opfindes, har fået 620.000 kroner fra innonvationsloven ud af et samlet budget på 886.000 i 2008.

Den oprindelige plan skulle sikre, at man kunne handle sikkert med kvæg. Alle besætninger i Danmark har derfor fået en sandsynlighedsvurdering for, om den er smittet.

Kilde/link

DTU