ForsideLederLeder: Fupforskning fra Danmarks Jordbrugsforskning

Leder: Fupforskning fra Danmarks Jordbrugsforskning

-

Landbrugets  luskede måde at præsentere forskningresulktater på bekræftes af den seneset udmelding i Landbrugsavisen, hvor overskriften lyder: Svinegylle sviner kun lidt. Anledningen er, at en studie har målt udvaskningen af næringsstoffer fra arealer, der gødes med handelsgødning og sammenlignet med udvaskningen fra gyllegødede arealer. "kun lidt" betyder i virkeligheden "kun lidt mere end hvis man bruger handelsgødning. Forureningen med fordampning fra stalde og udbringnbing, fosforoverskuddet fra gyllen, som ophobes i jorden, og som udgør en bombe under vandmiljøet, indgår ikke i beregningen.

Når landbruget videregiver miljødata vælger man konsekvent et sammenligningspunkt, der stiller den nuværende situation i et pænt lys. Men det betyder overhovedet ikke, at det er godt nok.

Kilde/link

Landbrugsavisen