ForsideNaturbeskyttelseLandbruget udleder kvælstof til vandmiljøet:

Landbruget udleder kvælstof til vandmiljøet:

-Bo Svensmark, Kemisk Institut, Københavns Universitet følgende:

Regeringen vil udarbejde et samlet regeringsudspil om grøn vækst. Men – er det virklig nødvendigt med mere grøn (alge)vækst i de danske fersk -og saltvande? I december 2008 målte vi nitratindholdet i udledningen fra et renseanlæg i to åer i Nordsjælland – og nitratkoncentrationen i de to åer var 48 til 83 procent større end udledningen fra renseanlægget. En anden dag kan forholdet være anderledes, men vandføringen i åerne er væsentlig større end fra renseanlægget. Så spørgsmålet er: Hvorfor skal befolkningen betale milliarder af kroner i vandafledningsafgift for at rense kloakvandet til en kvalitet (mht. nitrat), der ofte er bedre end det åvand, det løber ud i, mens landbruget får milliardtilskud uden krav om en tilsvarende reduktion i kvælstofudledningen.