Ny gylletank brød sammen, 1000 kubikmeter gylle løb ud

Brandvæsenet og flere slamsugere  forsøgte at begrænse miljøskaderne.

Kilde/link

Læs her