ForsideNaturbeskyttelseConcito: Køb ådalene

Concito: Køb ådalene

-

Hvad vi har foreslået talrige gange i debatten om de virkningsløse bræmmer, kommer nu fra tænketanken Concito. Man foreslår, at staten køber 70.000 hektar såkaldt lavbundsjord.

Herved sparer staten udgifter til kompensation for udtagning til dyrkningsfrie bræmmer (som tillader græsning) og der vil være mulighed for at indrette et landsdækkende stisystem langs vors smukkeste naturressourcer, ådalene…

Concito skriver i en pressemeddelelse bl.a: 

Udover gevinster for vandmiljøet og biodiversiteten kan Danmark relativt billigt reducere drivhusgasudledningen med 1,5 mio. ton om året ved at udtage 70.000 organiske lavbundsjorder fra landbrugsdrift. 

3 procent af Danmarks opdyrkede areal står for halvdelen af landbrugsjordens drivhusgasudledning og 10 procent af den samlede udledning fra dansk landbrug. Det drejer sig om de såkaldt organiske jorder, som ligger i tidligere vådområder, der nu er drænet og anvendt til landbrugsformål. Ved dræning af jorden giver man frit løb for, at den tørv, der er opbygget i jorden, kan nedbrydes til CO2. 

Læs rapporten her

Kilde/link

Concito