ForsideAntibiotika og resistensindsatsen imod antibiotika i svineproduktionen slår igen fejl

indsatsen imod antibiotika i svineproduktionen slår igen fejl

-

Siden de allertidligste forsigtige forsøg på fra myndighedernes side at få nedbragt svineerhvervets anvendelse af antibiotika er det gået galt gang på gang. Små forbigående fald i forbruget afløses hver gang af nye stigninger i forbruget og en meget lidt ambitiøs plan for at nedsætte forbruget med sølle 10% inden 2015 er nu i fare for også at mislykkes. Kun en nedbringelse eller fjernelse af svineproduktionen vil standse den farlige udvikling, som når som helst kan udløse en epidemi forårsaget af resistente bakterier fra svinestaldene. Allerede nu koster MRSA 398 store summer i ekstra sikkerhedsforanstaltninger på sygehusene, og de første sygdomstilfælde hos mennesker er dukket op.

sickpigs.dk har søgt om aktindsigt i datagrundlaget for tildelingen af 200 såkaldte "gule kort", som blot er at opfatte som en forsigtig reminder om, inden for ni måneder at nedsætte forbruget til 25% over gennemsnittet i branchen.

Kilde/link

Landbrugsavisen