ForsideUncategorizedArla kalder pulvermælk eksporteret til Kina "økologisk"

Arla kalder pulvermælk eksporteret til Kina "økologisk"

-

Mens danske kvægbønder drømmer våde drømme om nye eksporteventyr af "økologisk" pulvermælk til Kina, undrer vi andre os over, hvor udvandet økologibegrebet er blevet. Det er da ikke voldsomt økologisk, at slå halvdelen af kalvene ihjel, nemlig tyrekalvende,  fodre de andre op i et par år, for så at gøre dem drægtige med en kalv, hvis modermælk man siden kan stjæle. Hvor økologsik er det, at dyrene udsender enorme mængder methan, taber nitrat og fosfor til miljøet, beslaglægger store arealer i Danmark og udlandet til foderproduktion, som kunne brødføde mange mennesker, og belaster vandressourcerne enormt?

Økologiske køer må gerne spise ikke økologisk foder, op til ti procent, men det er meget svært at kontrollere, og markerne må gerne gødes med ganske almindelig svinegylle, som slet ikke er økologisk.

Økokøerne skal ganske vist på græs i 150 dage om året, men igen, det er meget svært at kontrollere, så længe man ikke kan spørge køerne, og i øvrigt kom alle køer ud på marken for ikke så mange år siden. Det var før man havde opfundet rensekluden til den dårlige forbrugersamvittighed, det statskontrollerede økologibegreb. Dette højprofilerede mærke hindrer nu heller ikke, at man gennemfører en meget energikrævende tørringsproces og sender pulveret rundet om jorden til Kina.

Økoillusioner er blevet den nye eksportvare for dansk landbrug.

PS: økobønderne sprøjter ikke deres egen jord. Det er da udmærket. Men gør det så stor en forskel med hensyn til klima og miljø, som økomærket antyder.

Kilde/link

Ekstra Bladet