ForsideUncategorizedAktindsigt i gødningssagerne

Aktindsigt i gødningssagerne

-

Til natur- og erhvervsstyrelsen
Hermed anmodes om aktindsigt i samtlige sager om træk i støtten på grund af ulovlig anvendelse og indkøb af gødning, som omtales i nedenstående artikel. Data ønskes i elektronisk form, gerne i en oversigt i et regneark med kolonner for person, CVR, mængde gødning, træk i støtten osv, hvis man har udarbejdet et sådant regneark. Ellers bedes sagernes akter tilsendt.

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2013/10/17/KuniAvisenSortgoedningharkostetlandmaend25miokr.htm?fag=A

Der har tidligere været omtalt sager om ulovlig brug og erhvervelse af pesticider. Disse sager ønskes der uafhængigt af ovenstående også aktindsigt i.

Der henvises til miljøoplysningsloven samt den øvrige lovgivning om aktindsigt.

Med venlig hilsen


Knud Haugmark, M.A.
Skelhøjvej 25 C, 1. th.
2800 Kgs. Lyngby
Mobil: +45 20 41 77 88