ForsideNaturbeskyttelseForskere dementerer Vagn Lundsteens kvælstofpåstande

Forskere dementerer Vagn Lundsteens kvælstofpåstande

-

I flere år har Vagn Lundsteen fra Bæredygtigt Landbrug hævdet, at iltsvindet i de kystnære farvande var værst når kvælstofudvaskningen var mindst. Og at landbruget derfor ikke kunne klandres for iltsvindet. Nu påviser forskerne, at iltsvindet opstår som virkning af flere faktorer herunder meteorologiske forhold. Vagn Lundsteen fik foretræde for folketingets miljøudvalg, hvor han forsøgte at bilde politikerne ind, at landbruget sagtens kan gøde mere uden at det går ud over iltforholdne i havene omkring Danmark

Kilde/link

DCE