Svinebønderne: Produktionen af smågrise vil vokse

0
182

»Vi anser det for meget sikkert, at den årlige produktion af smågrise vil vokse med omkring 7 mio. inden 2022. Størstedelen af væksten skyldes, at søerne får større kuld, og samtidig falder dødeligheden i produktionen. Desuden venter vi en lille vækst i antallet af søer,« fortæller Nicolaj Nørgaard, direktør i Landbrug & Fødevarer til JP, der også skriver:

De dygtigste producenter af smågrise har en stærk økonomi, og det vil sandsynligvis være denne gruppe af landmænd, der også øger produktionen af slagtesvin det kommende årti. Den gennemsnitlige svineproducent har så dårlig rentabilitet, at han næppe kan få finansieret en udvidelse af produktionen. Således taber den gennemsnitlige producent 47 kr. pr. produceret slagtesvin i 2013. Til gengæld har den bedste tredjedel af producenterne et plus på 17 kr. pr. gris i år, og det tal ventes at stige til omkring 73 kr. næste år.

Kilde/link

JP Premium (kræver abonnement)