ForsideLederLeder: Naturfond er kreativ bogføring

Leder: Naturfond er kreativ bogføring

-

Svinefarmene leverer ikke jord til ny natur


"875 millioner er rigtig mange penge – og langt flere, end jeg turde håbe på«, sagde den små Ida Auken til Politiken om den nye naturfond, der skal opkøbe natur og sikre den for eftertiden. Men de fleste af pengene kommer fra private fonde, som alligevel ville bruge pengene til naturformål og statens bidrag er i forhold til Natur- og Landbrugskommissionens forslag reduceret fra 300 til sølle 75 mio. kroner. Samtidig sælger staten ud af arvesølvet, nemlig de offentligt ejede naturarealer. Hvis fondene køber dem, er der i virkeligheden tale om, at staten lukrerer på de private naturmidler. Dette er nok grunden til, at Venstre gik med til naturfonden. Der sker en offentlig besparelse ved at man uliciterer naturen og samtidig dræner man fondene, så de ikke får råd til at opkøbe bøndernes jord.

Naturfonden er en narresut. Den vil måske ændre ejerforholdene for nogle arealer, men den vil ikke skabe mere natur ved at opkøbe landbrugsjord.

Det er ikke første gang, at Venstre medvirker til kreativ bogføring

Kilde/link

DN har ikke fattet en hylende fis