ForsidePrognosebarometeretsickpigs.dk afslører huller i landbrugets jubelprognose

sickpigs.dk afslører huller i landbrugets jubelprognose

-

Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Videncentret for Landbrug, har besluttet at løfte sløret for, hvordan man er kommet frem til en prognose for dansk landbrug for 2014, hvor man spår "et historisk højt indtjeningsniveau for landbruget."

Det fremgår imidlertid også, at danske svineavlere tabte 35 kroner pr svin i 2013. Dansk svineproduktion kan altså stadig ikke løbe rundt, og det samlede tab nærmer sig en milliard kr.

Næste år vil foderprisen i følge prognosen imidlertid falde, hvis altså høsten bliver "normal", og da kødprisen stiger, så spinder svineavlerne guld i 2014. Man ser bort fra den kendsgerning, at billigere korn også giver lavere omkostninger for udenlandske svineproducenter, der derfor kan presse prisen. Dette er det almindelige scenario.

Man skriver i prognosen:

Bruttoudbyttet stiger på grund af en fremgang i produktionsgrundlaget. Dels forventes der flere søer, og dels forventes der flere fravænnede grise pr. årsso.

 

henne på side 11 modsiger man de positive forventninger til foderprisernes fald:

Resultaterne i 2014 er præget af usikkerhed om udviklingen i kornpriserne, sojaprisen og noteringen.

I 2013 sætter svineaflerne penge til. Om 2015 skriver man forsigtigt:

I 2015 sænkes rentabiliteten i svineproduktionen. Årsagen er lavere notering på slagtesvin. Estimatet for 2015 er et skøn, og er derfor også præget af stor usikkerhed.

Men næste år, i 2014, der buldrer økonomien bare derud af.

Man kunne indvende, at landbruget lige som på eksportsiden pynter sig med lånte fjer, når man skriver:

I prognosen vises de samlede indregnede konjunktureffekter fra prisændringer, ligesom driftens samlede likviditet før investeringer vises. Ved beregning af likviditeten er indtjening udenfor landbruget medtaget, da det er den samlede likviditet, der ligger til grund for investeringer og gældsudvikling.

Men måske er det meget rimeligt for

For at være defineret som et landbrug skal mindst halvdelen af omsætningen stamme fra landbrugsproduktionen.

Prognosen er udarbejdet på grundlag af et antal regnskaber, men det fremgår ikke at baggrundsmaterialet hvordan disse regnskaber er udvalgt.

 

201312 Indkomstprognose – Kvaeg.pdf

 201312 Indkomstprognose – Planteavl.pdf

201312 Indkomstprognose – Sektor.pdf

Kilde/link

Videncenter for Landbrugs prognose for svin