Idas foderautomat

-

I følge regeringens nye nødhjælpepakke til landbruget skal bønderne kunne producere 8% flere svin fra august 2014 såfremt de ikke forurener mere, dvs. med stort set samme forderforbrug. Ida Auken har tænkt sig at sætte antallet af slagtesvin pr. dyreenhed op. Dette vil medføre en form for selektiv underernæring af grisene, som landmændene allerede nu kan komme på kursus i og endda få penge for at deltage i. Projekektet, som udløser 75.000 kroner til landmanden over tre år, skal i 2016 vise, at det er muligt, at udnytte det samme foder bedre. Men produktionsforøgelsen skal ske allerede fra august 2014.

Indledningsvis skriver man om deltagerkriterierne for projektet bl.a:

Projektet løber over 2½ år med start i januar 2014, og formålet er, at sænke foderforbruget med 30FEsv pr. produceret gris med udgangen af 1. halvår 2016. Der skal rekrutteres 50 besætninger og deres konsulenter fordelt over hele landet, som vil være i skarp konkurrence for at opnå den største forbedring

  Projektet om skatteyderfinasieret forbedret foderudnyttelse beskrives her.

Se ca. 15 minutter inde i videoklippet herunder

 

Kilde/link

Video fra Fødevareministeriet