ForsideLandbrugets økonomiLandbrugets økonomiske kollapsIgen: Landbruget tvinger endnu et pengeinstitut i knæ

Igen: Landbruget tvinger endnu et pengeinstitut i knæ

-

JyskeVestkysten skriver:

 

GRINDSTED: Den jyske Sparekasse med hovedsæde i Grindsted kom ud af 2013 med et underskud på 243,6 millioner kroner før skat.

– Det er ikke tilfredsstillende. Det er landbruget, der er synderen, siger ordførende direktør Claus E. Petersen fra Den jyske Sparekasse.

Indtjeningen og resultatet lever således slet ikke op til forventninger ved årets start. Her er det mindre renteindtægter som følge af et lavt aktivitetsniveau hos kunderne, der er én af forklaringerne på underskuddet. Men den helt store forklaring på det store underskud skyldes store afskrivninger hos især landbrugskunderne – men også hos privatkunderne. Finanstilsynet har været på besøg. Det har afstedkommet afskrivninger på 98 millioner kroner på 2013-regnskabet.