ForsideCasesAxelborggateNatur- og Erhvervsstyrelsen stoler ikke på L&Fs selvfrikendelse

Natur- og Erhvervsstyrelsen stoler ikke på L&Fs selvfrikendelse

-

En advokatundersøgelse, som Videncenter for Landbrug fik igangsat foranlediget af et anonymt brev, der påstod, at der blev fiflet med tilskuddene fra det offentlige, bliver nu underkendt af natur og Erhvervsstyrelsen. Man vil, efter at have konsulteret revisoren, Deloitte, foretage nogle få ekstra stikprøver. Tidligere i år måtte Lindhart Nielsen, formand for Danske svineproducenter trække sig efter ulovlige fejlkonteringer i Videncenter for svin. Direktøren, Nikolaj Nørgaard blev fyret uden varsel i samme anledning.

Se den nu underkendte advokatundersøgelse, som i følge aftalen mellem Videncenter for Landbrug og Videncenter for Kvæg havde følgende begrænsning:

2.2 Undersøgelsen har ikke vedrørt fejlkilder som budgetoverskridelse, fejl vedrørende projektperiode, fejl i satser til kørsel eller løn, fejl i bilagsmateriale eller andre mulige arter af fejl .

 

Kilde/link

Landbrugsavisen