ForsideLandbrugets økonomiLandbrugets økonomiske kollapsProfessor: Landbruget er uden økonomisk betydning

Professor: Landbruget er uden økonomisk betydning

-

Søren Kjeldsen Kragh, økonomiprofessor ved Københavns Universitet, skriver nøgternt på vores konkurrerende netmedie,  Organic Today, bl.a:

Ser man på den rene svineproduktion er værditilvæksten på ca. 14,5 mia. kr. ud af et nationalprodukt på 1.573 mia. kr., hvilket udgør 0,9 procent. Beskæftigelsen er på ca. 17.000, hvilket udgør ca. 0,6 procent af den samlede beskæftigelse.

Hvis produktionen af slagtesvin øges i Danmark med 10 procent, vil det højst betyde en øgning i nationalproduktet på ca. 0,8 promille og beskæftigelsen med ca. 1200. Der er her set bort fra engangsvirkningerne i forbindelse med investeringer i stalde mv.

Kilde/link

Organic Today