ForsideAktindsigtFrie bønder støtter den frie presse

Frie bønder støtter den frie presse

-

Frie Bønder:  Hemmeligholdelse af MRSA-smittede gårde skader dansk svineproduktion


Den 22. maj faldt der dom i sagen, hvor to journalister er anklaget for at give oplysninger om MRSA udbrud i 12 navngivne besætninger. Oplysninger, der har givet offentligheden kendskab til udbredelsen af svine-MRSA-bakterier – fra den danske svineproduktion til befolkningen. Begge anklagede fik en dom på 5 dagbøder á 500,- kr. samt pligt til at betale sagens omkostninger.

Men denne dom er uretfærdig, mener man i landsforeningen Frie Bønder – Levende Land. I stedet for at gøre noget ved problemet, går man efter budbringeren, siger foreningens formand Hans Jørgen Nygaard fra Dybvad.  Vi mener, dokumentationen var nødvendig, fordi myndighederne på daværende tidspunkt hemmeligholdt udbredelsen af svine-MRSA – en artikel uden dokumentation ville således ikke være troværdig, siger formanden. I stedet burde dansk landbrug være taknemmelig for, at der er nogen, der oplyser om de alvorlige problemer med spredningen af resistente bakterier.

Allerede i 2012 modtog Landbrug & Fødevarer lister over inficerede besætninger fra Fødevareministeriet, man man gemte dem bare af vejen. Derimod  forlangte Frie Bønder en screening af samtlige svinebesætninger for at få kendskab til omfanget og udbredelsen  af MRSA CC398 (svine-MRSA). Hensynet til medarbejdernes sundhed vejer tungt, men også fordi i det skaber utryghed blandt mange svineproducenter ved indkøb af avlsdyr eller smågrise, hvis MRSA-status ikke kendes og oplyses. Som forholdene er I dag, er det næsten ikke muligt at opbygge en smittefri besætning.

Men der er ikke sket andet end at skiftende ministre på fødevare- og sundhedsområdet konstant nedtoner og fortier om udbredelsen af MRSA, siger formanden. Senest da det kom frem, at Sundhedsstyrelsen havde hemmeligholdt oplysninger om fire dødsfald, der skyldtes MRSA CC398.

Det er bestemt ikke i den danske svineproduktions interesse med al den hemmeligholdelse, siger formanden, og henviser til den begyndende boykot af dansk svinekød, bla. i Sverige.

Og jeg frygter, det kun er begyndelsen, siger formanden og rejser spørgsmålet  om kinesernes reaktioner, hvis de havde fået hele sandheden at vide, da man for nylig indgik en større handelsaftale bla. på svinekød.

Foreningen forlanger, at alle facts om MRSA CC398 lægges på bordet. Flere løgne og fortielser skader alle ordentlige mennesker i dansk landbrug, slutter formanden.


Yderligere oplysninger
Formand Hans Jørgen Nygaard, tlf. 98864509/24410745
Pressekretær Henrik Kuske Schou, tlf. 23805045

Med venlig hilsen
FRIE BØNDER – LEVENDE LAND

Henrik K. Schou
Pressesekretær