Leder: Mellem himmel og jord…

esben_med_glorie2
Sankt Esben, der altid er klar til at hjælpe vennerne i fiskerierhvervet, hvis de bare betaler for det.

– Jeg mener, det er en sygdom i vores samfund, at der bliver søgt om aktindsigt i alt mellem himmel og jord.

Sådan sagde ministeren ordret til medarbejdere i miljøstyrelsen, som jo ofte må behandle begæringer om aktindsigt efter såvel offentligheds- som miljøoplysningsloven.

Vi underkaster udtalelsen en sproglig granskning for at afdække baggrunden for ministerens udtalelse.

“Jeg mener, …”

Hermed undgår ministeren at diagnostisere samfundets sygdom entydigt, idet han blot udtaler, hvad han mener. Han distancerer sig fra sit eget synspunkt ved ikke at sige, hvad han sikkert har lyst til, nemlig: “Det er en sygdom i vores samfund osv. “

“sygdom i vores samfund”

Denne meget negative karakteristik antyder, at et sundt samfund er et samfund, hvor der ikke søges aktindsigt i alt muligt overflødigt. Ved at sige “vores” postulerer han, at han kerer sig om os alle sammen, og vil beskytte “vores” samfund imod en “sygdom”. Sygdom kan blive værre og værre og dermed true patientens (samfundets) liv, så det gælder om at gribe ind imod denne sot, denne kræftbyld, denne forgiftning, som truer os alle sammen. Og det gør den heltemodige lille Esben så.

“alt mellem himmel og jord”

De religiøse konnotationer er klare og forventelige fra en mand, der jo både er teolog og fundamentalistisk kristen. Men samtidig siger ministeren, at mængden af  aktindsigtsbegæringer er helt ude af proportion. Der bliver søgt i alt muligt, som enten ikke er relevant eller måske ubekvemt for ministeren og hans partipolitiske dagsorden. Derfor tilføjede han senere i interviewet:

– Jeg skal nok som minister offentliggøre det, der skal offentliggøres i forhold til vores politiske processer.

Denne udtalelse viser, at Esben Lunde Larsen føler sig hævet over lovgivningen om aktindsigt, herunder en FN-konvention om adgang til miljøoplysninger.

I kraft af sin gudelighed ved han med sikkerhed, at Gud er Venstremand, og derfor på ministrens side, hvorfor han ud over at bryde loven tillader sig at blæse på jordisk moral og almindelig anstændighed. Det viser løgnene om antibiotikaforbruget, udflugterne om kvotekongerne og sikkert meget andet, som nok skal komme for en dag.

For husk lille Lunde Larsen, hvad der står skrevet hos evangelisten Matthæus 10, 26 – 27

Frygter altsaa ikke for dem; thi intet er skjult, som jo skal aabenbares, og intet er lønligt, som jo skal blive kendt.

Taler i Lyset, hvad jeg siger eder i Mørket; og prædiker paa Tagene, hvad der siges eder i Øret!…

Kilde: Esben Lunde i hemmelig optagelse: Aktindsigt i alt mellem himmel og jord er en sygdom | Information