ForsideAktindsigtLeder: Økologerne tilstår spekulation med økotilsagn

Leder: Økologerne tilstår spekulation med økotilsagn

Økologisk landsforening "advarer" myndighederne om, at der spekuleres i gentagne omlægninger til økologisk drift af de samme arealer, der kun behøver en pause på 2 år før en ny ansøgning om omlægning igen åbner for tilskud. Foreningen kender givetvis til udbredte fiflerier, som man ikke ønsker afsløret.

-

Siden 2015 har det været muligt at omlægge et landbrugsareal til økologisk drift, inkassere omlægningsstøtte i to år, ophøre den økologiske driftsform uden tilbagebetaling af støtten, drive arealet med gift og kunstgødning i to år, hvorefter man begynder forfra med omlægning og støtte.

Vi har kaldt det “Den økologiske Pengemaskine” og har bevist, at den har malket skatteyderne og forgyldt de økologiske bønder med milliarder uden at levere på miljøkontoen overhovedet. De snu bønder har haft nogen lunde lige så travlt med at omlægge først den ene vej og så den anden.

Nu synes tilskudsjunkierne i Økologisk Landsforening lige pludselig, at der skal skrues bare lidt ned for denne pengemaskine, idet der i lighed med tiden før 2015 igen skal være en fem-årig karensperiode, før et areal kan genomlægges til økologi. Foreningen skriver i en henvendelse til Landbrugsstyrelsen den 7. oktober 2017:

 

Stop risiko for spekulation i økologiregler og økologistøtte

Økologisk Landsforening foreslår, at Landbrugsstyrelsen ser på, hvordan adgangen til økologisk omlægnings- og arealtilskud kan strammes op, således at de modvirker utilsigtet anvendelse af disse.
Helt konkret foreslår Økologisk Landsforening at:
 arealer der allerede har modtaget omlægningstilskud skal være ude af økologisk drift i 5 år, før end de igen kan modtage økologisk omlægnings- og arealtilskud.
 Der er tilbagebetalingskrav på økologisk omlægnings- og arealtilskud, der er udbetalt til arealer, som landmanden bortforpagter, udlejer eller på anden vis overdrager til ikke økologisk drift, inden der er gået 5 år fra første tilsagn. Der ses bort fra afhændelse ved salg, og situationer, hvor det er den økologiske landmand, der får opsagt en forpagtning eller lignende.
Baggrunden for ovenstående to forslag er, at Økologisk Landsforening frygter, at de nuværende muligheder fører til et vist misbrug af ordningerne, således at økologiske landmænd afstår arealer for at få lavet en kemisk ukrudtsbekæmpelse eller andet, for derefter igen at tage arealerne ind i økologisk drift.
Der kan også være tale om, at leje arealerne ud til konventionelle landmænd, der er villige til at betale en særlig høj leje, det ses pt. i forbindelse med kartoffelavl.

Økologerne “frygter” at økologerne bortforpagter nogle marker til en konventionel nabo i et par år, så han kan få bugt med kvikgræs, tidsler, padderok og al det andet genstridige rodukrudt, som økologerne bøjer deres hakkejern på. Deres frygt er meget velbegrundet, for  denne trafik har stået på i årevis med foreningens stiltiende accept.

Endnu mere frygter de skinhellige økologer dog, at markedet gennemskuer deres fupnumre og nægter at betale i dyre domme for varer med det pyntelige lille røde Ø-mærke på.

Det var i hvert ikke noget problem for det økologiske parnas, at halvanden milliard i omlægningsstøtte strømmede ind på økologernes konti mellem 2008 og 2015 uden at der skete en tilsvarende forøgelse af det økologiske areal.

Se for eks her: http://www.landmisbrug.dk/2018/04/23/skatteyderne-torret-for-en-mia-i-okostotte/

Det økologiske hykleri kender ingen grænser.

Kilde: Henvendelse fra Økologisk Landsforening