ForsideDen økologiske illusionLøkke snakker sort om økologi. Økoarealet gik tilbage 2016-17.

Løkke snakker sort om økologi. Økoarealet gik tilbage 2016-17.

Små tal for fodboldbaners størrelse og sproglige finurligheder i Løkkes afslutningstale manipulerer befolkningen til at tro, at det økologiske areal i Danmark buldrer frem. Det faldt 6.500 hektar fra 2016-17

-

Vi har spurgt Statsministeriet om hvad Løkke i sin afslutningstale til Folketinget mente med, at

“regeringen de seneste to år har givet penge til, at et areal svarende til 150 fodboldbaner om dagen kan blive omlagt til økologisk drift”.

Vi ville bl.a. vide hvor store statsministerens fodboldbaner er, og har fået oplyst, at Statsministeren har regnet med en bane på 0.7 hektar, som DBU anbefaler til børne- og ungdomsfodbold.

Der skal altså den mindst mulige 11-mandsbane til for, at ministerens sammenligning med økoarealet kan lykkes.

Tidsangivelsen “om dagen” får lytteren til at tro, at der er tale om noget, som sker hver evig, eneste dag. Det passer slet ikke. For at blive i Statsministerens hverdagsretorik, så faldt arealet i følge Landbrugsministeriets egne tal med 18 hektar og de økologiske landmænd modtog 531.338 kr. om dagen i bl.a økologisk arealtiskud i planperiode 2016-17. På årsplan modtog de med andre ord kr. 194.011.501 for til gengæld at formindske det økologiske areal med 6.497 hektar. Det svarer til knap 30.000 kr. pr. hektar.

Fiktivt tal for økotilvæksten

Ministeren udtaler sig ikke om hvor stort et areal, der faktisk bliver økologisk “om dagen”. Det fremgår af svar fra ministeriet, at han tager udgangspunkt i de hypotetiske arealer, som ligger i bunken af ansøgninger om omlægningsstøtte og som “kan blive økologiske”.

Nogle af disse ansøgninger bliver trukket tilbage og andre arealer opgives som økoarealer, så tilvæksten i det samlede areal er meget mindre. Ministeriet har regnet på tallene og oplyser bl.a:

De 150 fodboldbaner er således udtryk for, hvad regeringen i perioden 2016-2017 har givet tilsagn om at støtte (opgjort pr. dag) i en 5-årig periode, og dermed alene bruttostigningen i det økologiske areal, idet der altid vil være forskellige forhold, der gør, at hele eller dele af de økologiske bedrifter ophører med økologisk drift.

Man forklarer ydeligere:

Det økologiske areal er defineret som det areal, der indgår i den økologiske produktion uanset om arealet får tilskud fra f.eks. Økologisk Arealtilskud, Tilskud til Pleje af græs og naturarealer eller ikke er tilskudsberettiget, men alligevel indgår i den økologiske produktion.

Det økologiske areal gik 6.500 hektar tilbage 2016-17

Statsministerens kontor oplyser i øvrigt, at det økologiske areal raslede ned fra 2016-17.

I perioden 31. maj 2016 til 31. maj 2017 ophørte et økologisk areal på 6.497 ha. Tallene er opgjort således, at Landbrugsstyrelsen har set på, hvilke arealer, der i 2016 var registreret som økologisk eller under omlægning til økologisk jordbrug pr. 31. maj. Herefter er det registreret, hvor mange arealer der kan genfindes som økologiske eller under omlægning i 2017. Forskellen mellem de to tal fra hhv. 2016 og 2017 er 6.497 ha.

Løkke manipulerer bevidst

Det skal for god ordens skyld oplyses, at Løkke er meget bevidst om manipulationen med det økologiske areal. Han siger som sagt “kan blive økologisk” for ikke at blive indhentet af virkeligheden, når det viser sig, at det fuldt omlagte areal ikke vokser med den 80.000 hektar, som alle fodboldbanerne bliver til. Sandsynligvis fortsætter trods forlængede tilskudsperioder tilbagegangen i 2018 og 2019.

I en intern mail med titlen “Ugens gode tal” til Dannebrogsridder Casper Lund Borch i Statsministeriet fra Miljøministeriet hedder det derimod bl.a:

150 fodboldbaner
Regeringen støtter, at Danmark bliver mere økologisk
De seneste to år har regeringen givet økonomisk støtte til, at et areal, der svarer til omkring 150 fodboldbaner hver eneste dag, bliver omlagt fra konventionel landbrugsjord til økologisk.

Baggrundstal:
* I 2017 har landmænd søgt økonomisk støtte til, at ca. 41.700 hektar konventionel landbrugsjord omlægges til økologisk drift.
I 2016 gjaldt det 38.511 hektar.

Løkke undgik det bombastiske “bliver omlagt” som Miljøministeriet serverede for ham. Sammenligningen med 1990 er virkelig rørende. Arealet har næsten ikke ændret sig siden 2010.

Se hele besvarelsen her: Bilag til udlevering (2018-2612)